TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Báo cáo số 32/BC-SNV ngày 01/4/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Tập tin đính kèm

Website liên kết