TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Kết quả xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI)tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Ngày 19/10, Bộ Thông tin và Truyền thôngphối hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Đây là lần đầu tiên bức tranh chuyển đổi số của các bộ, tỉnh, thành phố được công bố.Việc xác định, đánh giá DTI của cấp tỉnh được xác định trên 03 trụ cột là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Các chỉ số chính, chỉ số thành phần và các tiêu chí đo lường được xây dựng bám sát nội dung chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Sóc Trăng xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 4 – nhóm đạt giá trị trung bình <0,25. Trong đó, Chính quyền số của Sóc Trăng đạt giá trị là 0,3105, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố; Kinh tế số và Xã hội số đồng xếp hạng 58/63,đạt giá trị lần lượt là 0,1931 và 0,2021.

DTI 2020 trung bình cấp tỉnh là 0,326.Nhóm các tỉnh có giá trị DTI đạt trên trung bình gồm 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm 52%). Trong đó, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh đạt giá trị trên 0,40.

Kim Hằng, Sở Nội vụ

Website liên kết