TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Sóc Trăng tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính năm 2021

Để nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát huy tính tích cực của công chức, viên chức trong tham gia thực hiện Chương trình CCHC nhà nước; Chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, góp phần cùng chính quyền địa phương, đơn vị xây dựng một nền hành chính pháp quyền, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại; khuyến khích các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ; tạo điều kiện cho công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 23/8/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SNV về Tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Theo Kế hoạch, Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ:

https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn với 02 phần thi là: phần thi kiến thức và phần thi dựng video tuyên truyền về CCHC.

* Đối tượng tham gia Hội thi:
- Đối với phần thi kiến thức: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại 46 sở ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng. 
- Đối với phần thi dựng video tuyên truyền về cải cách hành chính: Ngoài đối tượng quy định tham gia tại phần thi kiến thức, các đơn vị có thể mời thêm những cá nhân có năng khiếu, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên truyền để tham gia.

* Hội thi diễn ra từ 07 giờ ngày 15/9/2021 đến 24 giờ ngày 15/10/2021.

* Dự kiến thời gian công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2021.
Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 30 giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích, 10 giải phụ cho đơn vị dựng video hay nhất và 10 giải phụ cho người dự thi trả lời câu hỏi trắc nhiệm đúng nhiều nhất và nhanh nhất. Tổng giá trị giải thưởng là 61.000.000 đồng.

Tập tin đính kèm
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 25/08/2021
Sóc Trăng tăng cường giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các chính sách, quy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản trong bối cách dịch bệnh Covid-19 20/08/2021
Công an Sóc Trăng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 12/07/2021
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 14/07/2021
Đăng ký kinh doanh qua mạng: Giải pháp hiệu quả để Sóc Trăng đồng hành cùng doanh nghiệp 13/07/2021
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 12/07/2021
Tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên công nghệ thông tin 12/07/2021
Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 12/07/2021
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật 09/07/2021
Dần hình thành trong tư duy về sự phục vụ hướng đến người dân 09/07/2021
Trang 1/18
Website liên kết