TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Thông báo thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 38/TB-SNV ngày 01/9/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thông báo thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
SÓC TRĂNG - NỖ LỰC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ,NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH TRONG BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG CỦADỊCH BỆNH COVID-19 02/09/2021
Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 26/08/2021
Nhiều kết quả mang lại từ đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 26/08/2021
Đề xuất thực hiện nhiều nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 26/08/2021
Sóc Trăng tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính năm 2021 25/08/2021
Hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 25/08/2021
Sóc Trăng tăng cường giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các chính sách, quy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản trong bối cách dịch bệnh Covid-19 20/08/2021
Công an Sóc Trăng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 12/07/2021
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 14/07/2021
Đăng ký kinh doanh qua mạng: Giải pháp hiệu quả để Sóc Trăng đồng hành cùng doanh nghiệp 13/07/2021
Trang 1/19
Website liên kết