TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Tỉnh Sóc Trăng triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
Thực hiện Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020; ngày 27/10/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNV để triển khai Phương án nêu trên.
Cuộc điều tra xã hội học năm 2020 dự kiến khảo sát ý kiến của khoảng 1.430 người dân, doanh nghiệp, tổ chức đã được cung cấp, sử dụng các loại dịch vụ công từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (bao gồm 46 cơ quan, đơn vị tham gia chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020) trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020.
 
Thời gian bắt đầu điều tra từ ngày 12/11/2020. Việc thu thập thông tin được điều tra viên thực hiện theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp và cập nhật thông tin cuộc khảo sát vào phần mềm tích hợp trên thiết bị di động.
 
Quá trình điều tra, khảo sát có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp số liệu, báo cáo và trình UBND tỉnh công bố kết quả điều tra.
 
Chi tiết theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND và Kế hoạch số 49/KH-SNV đính kèm.
Tập tin đính kèm
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo về Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020 11/11/2020
Đề nghị phối hợp hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020 11/11/2020
Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng, năm 2020 03/11/2020
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 18/09/2020
Chính phủ sử đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyên 18/09/2020
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 18/08/2020
Tỉnh ban hành quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian công bố video hướng dẫn phần kiểm tra thực hành tin học 07/07/2020
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức; và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 24/06/2020
Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục tăng 05 bậc 21/05/2020
Trang 1/6
Website liên kết