TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp
Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Quyết định số 2618/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng năm 2021.
Một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp, năm 2021:
 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là: 05 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
STT Chức danh viên chức cần tuyển Chỉ tiêu
1 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp 02
2 Vị trí việc làm Trợ giúp viên pháp lý 03
TỔNG CỘNG 05
 
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 
3. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
4. Địa chỉ nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại Sở Tư pháp.
Địa chỉ: Số 197 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3820343
 
5. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 08/10/2021, Thông báo tuyển dụng đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng.  
Nội dung chi tiết được nêu cụ thể tại Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 21/9/2021 của Sở Tư pháp (đính kèm).
 
Tập tin đính kèm
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Website liên kết