Thông báo về việc thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng

Mỹ Xuyên phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Thông báo thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng (Lần 2)

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

Sở, ban ngành đã tiếp nhận
46.818
Huyện đã tiếp nhận
106.190
Xã đã tiếp nhận
381.986
Tỷ lệ đúng hạn năm 2022
99.59%
-