TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Phê duyệt biên chế công chức tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt 1.883 biên chế công chức.

Theo Quyết định, tổng biên chế được phê duyệt năm 2022 (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) cả nước là 256.685 biên chế.  
Cụ thể như sau:
- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế, trong đó:
+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là: 106.890 biên chế.  
+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế.
- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế.  
- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.
- Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng có 7.035 biên chế.
- Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.

Phòng Cải cách hành chính

Các tin liên quan Ngày đăng
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng: Hồ sơ trả kết quả trước hạn đạt 100% trong thời gian giãn cách xã hội 22/09/2021
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2021 21/09/2021
Sóc Trăng thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng 09/09/2021
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 09/09/2021
Sở Công Thương rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 09/09/2021
Thông báo thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 02/09/2021
SÓC TRĂNG - NỖ LỰC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ,NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH TRONG BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG CỦADỊCH BỆNH COVID-19 02/09/2021
Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 26/08/2021
Nhiều kết quả mang lại từ đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 26/08/2021
Đề xuất thực hiện nhiều nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 26/08/2021
Trang 1/19
Website liên kết