TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Thị xã Ngã Năm thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND thị xã Ngã Năm giao cho Bộ phận Một cửa của thị xã ký thỏa thuận phối hợp với Bưu điện thị xã, triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối với 257/257 thủ tục hành chính theo danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền UBND thị xã.
 
Theo đó, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến Bưu điện thị xã hoặc điểm bưu điện văn hóa xã, phường để nộp hồ sơ kèm lệ phí (nếu có) không phải đến trực tiếp Bộ phận Một cửa để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí, phí dịch vụ chuyển phát và cấp phiếu xác nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Các hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức, bao gồm cả bản gốc (nếu có) được đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối, chính xác, kịp thời. Khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho người dân theo địa chỉ đã đăng ký.
 
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận một cửa UBND thị xã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 2.228/5.153 hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân, chiếm tỷ lệ 43,24% (tăng 71%tỷ lệ hồ sơ so với cùng kỳ).
 
 
Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, nâng cao tính công khai, minh bạch chất lượng dịch vụ của cơ quan hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC và quan trọng hơn cả là tôn trọng sự tự nguyện của người dân trong việc lựa chọn phương thức thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, công sức cho người dân mà còn giảm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết TTHC.
 
Trần Minh Tài, UBND thị xã Ngã Năm

Website liên kết