TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng (Lần 2)
Tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đến hết ngày 30/8/2021.
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 20/08/2021
Công bố danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu của công chức cấp xã năm 2021 13/08/2021
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu của công chức và kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2021 07/08/2021
Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12/07/2021
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 29/06/2021
Sóc Trăng kiện toàn nhân sự HĐND, UBND khóa X 29/06/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 24/06/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2021
Bộ TT&TT ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 24/06/2021
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng 11/05/2021
Trang 1/10
Website liên kết