TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
Thực hiện Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4, Sở Công Thương triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4, cụ thể như sau:

1. Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt:

a. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện:là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021.

b. Mức hỗ trợ giảm tiền điện:

- Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

- Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

c. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện:là hai (02) tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

2. Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19:

a. Đối tượng giảm tiền điện: các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Sóc Trăng hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

b. Mức hỗ trợ giảm tiền điện: giảm 100% tiền điện cho đối tượng nêu trên.

c. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện:bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Nguồn: https://socongthuong.soctrang.gov.vn

Các tin liên quan Ngày đăng
Công bố danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu của công chức cấp xã năm 2021 13/08/2021
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu của công chức và kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2021 07/08/2021
Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12/07/2021
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 29/06/2021
Sóc Trăng kiện toàn nhân sự HĐND, UBND khóa X 29/06/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 24/06/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2021
Bộ TT&TT ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 24/06/2021
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng 11/05/2021
Thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Bác sĩ lên Bác sĩ chính và từ Bác sĩ y học dự phòng lên Bác sĩ y học dự phòng chính thuộc tỉnh Sóc Trăng, năm 2020 11/05/2021
Trang 1/10
Website liên kết